Niezależnie od powodu rezygnacji z nieruchomości, sprzedając ją wcześniej, niż po upływie 5 lat od zakupu, jesteśmy zobowiązani do zapłacenia podatku dochodowego. Zwolnić nas z tego obowiązku może przeznaczenie uzyskanych pieniędzy na własne cele mieszkaniowe, wśród których wymienia się między innymi prace remontowe. Musi to nastąpić najpóźniej po upływie 3 lat. W jakich sytuacjach koszty remontu można odliczyć od podatku dochodowego?

Cele mieszkaniowe – co to takiego?

Zgodnie z zapisami widniejącymi w polskich przepisach prawnych, wydatki na cele mieszkaniowe to pieniądze wydane na budowę, rozbudowę lub remont własnej nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkalne. Powyższe czynności mogą również dotyczyć jedynie części domu czy mieszkania, a nie całej nieruchomości. Poszukując uzasadnienia do zwolnienia z podatku dochodowego z powodu remontu, należy kierować się definicją prac remontowych zawartą w prawie budowlanym. Według niej można tu mówić o pracach wykonywanych w celu utrzymania nieruchomości w odpowiednim stanie. Remont dotyczy także przywrócenia pierwotnej zdolności użytkowej budynku lub mieszkania. Zdolność ta może być utracona w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ale również zwyczajnej eksploatacji lokalu. Tym samym w świetle prawa budowlanego za remont uznaje się m.in. wymianę instalacji kanalizacyjnej, grzewczej, wodnej i innych.

Kwalifikowane wydatki na cele mieszkaniowe

Prawo dotyczące wydatków, które można uznać za wydatki na cele mieszkaniowe, w niektórych punktach jest dosyć zagmatwane. Warto zatem wyjaśnić, które czynności remontowe bez wątpienia można zaliczyć do takich wydatków. Z pewnością od podatku dochodowego odliczyć można koszty zakupu i montażu wyposażenia łazienki w postaci wanny, umywalki, toalety czy baterii. Wynika to z faktu, iż są to nieodłączne elementy instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

Zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości a remont

Czego nie odliczymy od podatku dochodowego?

Niestety nie wszystkie prace, które powszechnie uważa się za remontowe, są tak samo postrzegane w świetle przepisów prawnych. Nie zalicza się tu np. montażu elementów wyposażenia niebędących częściami instalacji. Tym samym zakup mebli nie może być uznany za wydatek na cele mieszkaniowe, podobnie jak instalacja kuchenki gazowej czy pralki. Ponadto, także prace konserwacyjne nie dają prawa ulgi podatkowej, o ile nie są pracami budowlanymi, którym zadaniem jest przywrócenie nieruchomości tzw. stanu pierwotnego.

Wydatki tylko na własne cele mieszkaniowe

Ważnym warunkiem otrzymania ulgi podatkowej z racji remontu jest wydanie go na własną nieruchomość, którą wykorzystuje się w celach mieszkaniowych. Nie może być to mieszkanie, które stanowi jedynie inwestycję lub też jest źródłem zarobku. Prawo nie określa co prawda maksymalnej dopuszczalnej liczby posiadanych nieruchomości, jednak ulga nie zostanie przyznana, jeśli celem remontu nie jest zagwarantowanie dachu nad głową właścicielowi. Ponadto, prawa do ulgi nie zapewnia również wydatek na remont mieszkania, stanowiącego jedyny dach nad głową dla innej osoby niż właściciel nieruchomości.