Całkowita spłata kredytu hipotecznego oznacza, że nieruchomość wreszcie staje się upragnioną własnością. Teraz jedyne, co trzeba zrobić, to wykreślić hipotekę z ksiąg wieczystych. Jak skutecznie tego dokonać?

Czym jest hipoteka i kiedy wygasa?

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, które powstało wskutek zaciągnięcia kredytu na zakup nieruchomości. Obiekt stanowi wówczas zabezpieczenie dla banku w przypadku, gdy wierzyciel uchyla się od spłacania comiesięcznych rat. O obciążeniu nieruchomości hipoteką można dowiedzieć się z działu IV księgi wieczystej obiektu. Mieszkanie czy dom z obciążoną hipoteką można sprzedać – jest to często występujące zjawisko na rynku nieruchomości.

Hipoteka wygasa w momencie spłaty ostatniej raty kredytu hipotecznego. Warto wiedzieć, że wykreślenie z księgi wieczystej nie następuje samoistnie, a jedynie na wniosek dłużnika.

Wykreślenie hipoteki - kiedy wygasa i jak ją wykreślić?

Jak wykreślić hipotekę?

W celu wykreślenia hipoteki należy zwrócić się do sądu wieczystoksięgowego ze specjalnym wnioskiem od wierzyciela o braku zadłużenia. Wierzycielem w tym przypadku jest bank, do którego odprowadzano raty kredytu. W treści zaświadczenia powinien znajdować się numer księgi wieczystej, dane dłużnika oraz określenie wierzytelności, którą zabezpieczono hipoteką.

Wniosek o wykreślenie hipoteki należy złożyć na odpowiednim formularzu, który dostępny jest w formie elektronicznej na stronie ministerstwa sprawiedliwości, lub wypełnić osobiście w wydziale ksiąg wieczystych. Do formularza należy dołączyć zaświadczenie od wierzyciela, a także dowód opłaty sądowej (bieżący koszt wykreślenia hipoteki wynosi 100 złotych – można go uiścić elektroniczne lub w kasie sądu). Komplet dokumentów można przesłać tradycyjną pocztą na adres sądu prowadzącego księgę wieczystą lub złożyć osobiście w budynku sądu.

Wykreślenie hipoteki następuje z chwilą postanowienia sądu o dokonaniu tej czynności. Zazwyczaj trwa to nawet do kilku tygodni, dlatego planując sprzedaż nieruchomości, warto mieć ten fakt na uwadze. Sprzedaż obiektu nieobciążonego hipoteką idzie znacznie sprawniej – stąd jej wykreślenia należy dokonać odpowiednio wcześniej.