Pojawienie się wirusa Covid-19 zmieniło otaczającą nas rzeczywistość. Musimy odnaleźć się w niej, dostosowując się do specyficznych warunków. Zmiany dotyczą również rynku nieruchomości. Ze względu na konieczność utrzymywania dystansu społecznego sprzedaż mieszkania w dzisiejszych czasach może wydawać się nieco trudniejsza. W poniższym artykule udzielamy kilku wskazówek, jak ją sprawnie przeprowadzić.

Ogranicz spotkania do minimum

Obecnie zaleca się ograniczenie do minimum bezpośrednich spotkań z innymi ludźmi. Całe szczęście wiele spraw można dzisiaj załatwić drogą elektroniczną. Większość oświadczeń, zgód czy umów można przesyłać mailowo, w formie skanów. Urzędy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom klientów, wydając zaświadczenia online. 

Sprzedaż nieruchomości w czasie Covid-19

Niewątpliwie również negocjacje co do ceny, jak i wszelkie rozmowy dotyczące mieszkania mogą odbywać się telefonicznie lub poprzez komunikatory internetowe. Ludzie coraz bardziej przyzwyczajają się do tej formy kontaktu i dla wielu jest on równie wygodny, jak spotkanie.

Sposobem na ograniczenie kontaktu jest również zlecenie przeprowadzenia sprzedaży agentowi nieruchomości, udzielenie mu wszelkich niezbędnych upoważnień i przekazanie kluczy do mieszkania. W takim przypadku agent bierze na swoje barki obowiązek pokazywania mieszkania potencjalnym nabywcom.

Wykorzystanie technologii

Ostatecznie przynajmniej jedno spotkanie z nabywcą jest niezbędne. Niemniej jednak przeważnie spotkań twarzą w twarz podczas sprzedaży mieszkania odbywa się więcej. Aktualnie lepiej tego unikać, a dzięki technologii jest to możliwe. Prezentacja 360 stopni umożliwia pokazanie mieszkanie bez spotkania na żywo. Jest to spotkanie wirtualne, w którym udział mogą wziąć obie strony - sprzedawca i potencjalny nabywca. Dobrze wykonana prezentacja umożliwia dokładne pokazanie mieszkania wraz z wszystkimi szczegółami. Niewątpliwie jeszcze przed wystawieniem mieszkania na sprzedaż warto też nakręcić filmy obrazujące, jak wygląda mieszkanie. Całość należy uzupełnić profesjonalnymi zdjęciami. Ażeby wszystko było wykonane fachowo, warto zatrudnić profesjonalną agencję pośredniczącą w sprzedaży nieruchomości.