Zarządzenie nieruchomością jest dość złożonym procesem. Można go jednak nieco ułatwić poprzez ustanowienie odrębnej własności lokalu bądź wydzielonej części budynku. Każdy, kto posiada mieszkania na sprzedaż w Rzeszowie, powinien bliżej zapoznać się z tą kwestią, w szczególności deweloperzy.

Wyodrębnienie lokalu bądź części nieruchomości w świetle prawa

Podstawę prawną dla wyodrębnienia lokalu bądź części nieruchomości stanowi Ustawa o własności lokali, z treścią której podmioty posiadające mieszkania powinny się dobrze zaznajomić. Jak stanowi bowiem art. 2 ust. 1 tegoż aktu, samodzielny lokal mieszkalny, jak i lokal o innym przeznaczeniu, mogą stanowić odrębne nieruchomości. Ustalenie odrębnej własności dla samodzielnego lokalu, musi być w pełni zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź z treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie obędzie się również bez zgodności z pozwoleniem na użytkowanie lub powiadomieniem o ukończeniu budowy.

Jak wyodrębnić lokal lub część nieruchomości budynkowej?

Czym jest samodzielny lokal?

Chcąc wyodrębnić samodzielny lokal z mieszkania na sprzedaż w Rzeszowie lub innym mieście w kraju, należy przede wszystkim poprawnie rozumieć to pojęcie. Jego znajomość może okazać się wysoce przydatna w procesie przygotowywania nieruchomości na sprzedaż. W świetle obowiązujących przepisów dotyczących nieruchomości, samodzielnym lokalem jest pomieszczenie (lub kilka pomieszczeń), wydzielone w obrębie jednego budynku za pomocą trwałych ścian. Samodzielny lokal mogą stanowić nie tylko mieszkania, ale i inne lokale, wykorzystywane zgodnie ze swym przeznaczeniem. Ważne jest to, aby były one odpowiednio przystosowane do stałego przebywania w nich ludzi.

Samodzielnym lokalem może zatem być nawet jedna z kondygnacji budynku, o ile spełnia ona wymóg samodzielności. Należy pamiętać, że aby wyodrębnić lokal, jego właściciel musi dopełnić szereg formalności związanych z tym procesem, poczynając od złożenia stosownego wniosku i wymaganej dokumentacji. W momencie wyodrębnienia pierwszego samodzielnego lokalu, będącego własnością podmiotu innego niż właściciel budynku, czyli gdy na przykład w nowo powstałym bloku sprzedane zostanie pierwsze mieszkanie, wówczas automatycznie zawiązana zostaje wspólnota mieszkaniowa.