Zakup i odbiór mieszkania to proces wieloetapowy. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, przez co czasami dochodzi do nieporozumień. Jednym z etapów jest odbiór techniczny mieszkania, który niekoniecznie oznacza odbiór kluczy. Na czym polega odbiór techniczny? Co warto o nim wiedzieć? Kiedy można odebrać klucze do mieszkania?

Czym jest odbiór techniczny mieszkania?

Mieszkania deweloperskie w Białymstoku jak i w każdym innym mieście wymagają od dewelopera przeprowadzenia tak zwanego odbioru wstępnego, określanego także odbiorem technicznym. Jest to spotkanie dewelopera z nabywcą, podczas którego ten ostatni sprawdza, czy mieszkanie zostało wykonane zgodnie z planem i nie ma w nim żadnych usterek. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że niemal zawsze znaleźć można jakieś usterki, które wymagają korekty. Czasami uniemożliwiają one wprowadzenie się do lokalu i urządzenie mieszkania według własnych potrzeb. 

Odbiór techniczny mieszkania a odbiór kluczy

Bardzo ważne jest, aby odpowiednio się przygotować do odbioru technicznego. Najlepiej przyjść na niego z fachowcem, który wyposażony w profesjonalny sprzęt dokona sprawdzenia konstrukcji mieszkania, wszelkich instalacji i wszystkiego, co mogło zostać wykonane nieprawidłowo. Podczas odbioru wstępnego należy spisać usterki, aby deweloper mógł je naprawić.

Odbiór kluczy do mieszkania

Przekazanie kluczy nabywcy ma miejsce wtedy, gdy zostanie zrealizowany odbiór techniczny. Jeżeli w mieszkaniu wystąpiły usterki uniemożliwiające prowadzenie prac remontowych i wprowadzenie się do lokalu, nabywca może odmówić odbioru. W takim przypadku nie dochodzi do przekazania kluczy. Ma ono miejsce dopiero wtedy, gdy deweloper skoryguje wszystkie błędy.

Ponadto deweloper nie jest uprawniony do przekazania kluczy, jeżeli nie zostało wydane pozwolenie na użytkowanie. Wydawaniem tego dokumentu zajmuje się Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Dopóki pozwolenie nie zostanie wydane, budynek traktowany jest jako plac budowy, przez co nie można się tam wprowadzać. Przeważnie jednak podczas odbioru technicznego pozwolenie jest już wydane i deweloper jest gotowy, aby przekazać klucze. Należy jednak pamiętać, że zdarzają się wyjątki od tej reguły.