Aktualnie, chcąc załatwić jakąkolwiek sprawę w biznesie, potrzebne jest spisanie do tego odpowiedniej umowy. Nie inaczej jest w przypadku umowy najmu. Co prawda, względem prawa, w tej kwestii umowa na piśmie nie jest wymagana, jednak ze względów bezpieczeństwa przyjęło się ją za standard. Sporządzając umowę najmu należy pamiętać, aby jej zawartość była spójna i zrozumiale napisana, co pozwoli na uniknięcie ewentnualnych nieporozumień każdej ze stron oraz zaoszczędzi czas na późniejsze poprawki.

Kwestia przedłużenia umowy 

Posiadając umowę najmu obowiązującą przez rok, może być ona zawierana słownie. W przypadku, w którym jednak okres zobowiązania będzie dłuższy niż 12 miesięcy, konieczne jest już pisemne spisanie umowy. Z reguły jednak powszechne jest zawieranie umów pisemnych na czas nieokreślony.

W przypadku nieporozumień pomiędzy najemcą i wynajmującym, umowa na czas nieokreślony będzie bardziej sprzyjająca dla najemcy. Jest to spowodowane faktem występowania dłuższych okresów wypowiedzenia, przez co osoba najmująca może przebywać w lokalu dłużej. Często praktykowaną metodą przy umowie na czas określony jest dodawanie wzmianki o możliwym jej przedłużeniu po wygaśnięciu daty ważności.

Przedłużenie umowy najmu – jak przygotować aneks?

Co zawrzeć w aneksie?

W okresie trwania umowy, za porozumieniem stron można również dodać aneks. To czy aneks zostanie wprowadzony czy też nie, zależne jest od obu stron. W przypadku okazania chęci zarówno wynajmującego jak i najemcy na stworzenie tzw. dopiski można przystąpić do jego sporządzenia. Gdy sytuacja jest jednak odmienna, to umowa wygasa zgodnie z jej terminem. Pierwszą zasadą w kwestii tworzenia aneksu jest zachowanie odpowiedniej formy. Musi być on napisany w taki sam sposób, w jaki została sporządzona umowa.

Kolejnym ważnym aspektem jest jasne określenie umowy, do której aneks się odnosi. W tym celu powinno się umieścić na nim datę zawarcia umowy, przedmiot oraz dane osób, pomiędzy którymi została zawarta. Przydatne jest także oznaczenie aneksu specjalnym numerem, co pozwoli odnaleźć się w przypadku chęci wprowadzenia dodatkowych zmian. Oczywiście konieczne są również podpisy obu stron, bez których cały dokument jest nieważny.