Sprzedaż mieszkania w okresie 5 lat po jego nabyciu generuje obowiązek opłacenia podatku dochodowego. Można jednak uniknąć tego wydatku, jeżeli przychód zostanie wydany na tzw. cele mieszkaniowe. Jak się okazuje, wydatek na poczet celów mieszkaniowych mogą stanowić raty kredytu. Jednak ażeby tak się stało, spełnione muszą być pewne warunki.

Co można uznać za wydatek na cele mieszkaniowe?

Konieczności zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości można uniknąć, jeżeli przychód zostanie przeznaczony na spłatę kredytu oraz odsetek. Warunkiem koniecznym jest jednak zaciągnięcie tego kredytu przed zakupem nieruchomości. Ponadto, przepisy jasno określają, iż kredytodawcą musi być bank lub kasa oszczędnościowo-kredytowa, którego siedziba mieści się w Polsce lub innym kraju zaliczanym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warto podkreślić tę informację, gdyż kredyty prywatne lub też nabyte w instytucjach pozabankowych nie są uznawane za wydatek na cele mieszkaniowe.

Spłata kredytu mieszkaniowego a zwolnienie z podatku dochodowego

Określony cel kredytu

Ażeby mieć podstawy do uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego, spłacany kredyt musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim musi być on zaciągnięty na konkretny cel związany z nieruchomością. Bardzo ważną informacją jest obowiązek zapisania celu w umowie kredytowej, gdyż realne przeznaczenie pozyskanych pieniędzy nie ma tu znaczenia. Tym samym biorąc w banku pożyczkę gotówkową, czy dowolny kredyt, który jednak nie jest kredytem mieszkaniowym, nie mamy co liczyć na ulgę podatkową, nawet jeśli cała uzyskana kwota w rzeczywistości została przeznaczona na cele mieszkaniowe. Za cele mieszkaniowe uznaje się:

  • Zakup mieszkania lub budynku mieszkalnego. Zalicza się tu również współwłasność lub zakup części nieruchomości.
  • Zakup gruntu lub udziału w gruncie przeznaczonym pod budowę obiektu mieszkalnego, a także zakup prawa do użytkowania wieczystego. Zakup terenu jest uznany jako wydatek na cel mieszkaniowy, o ile nie zostanie dokonana zmiana jego przeznaczenia w okresie 2 lat od nabycia gruntu.
  • Prace modernizacyjne mające charakter rozbudowy lub remontu lokalu lub budynku mieszkalnego.
  • Prace modernizacyjne polegające na adaptacji budynku lub lokalu niemieszkalnego na cele mieszkalne.

Przeznaczenie przychodu ze sprzedaży nieruchomości

Kwota uzyskana ze sprzedaży obiektu mieszkalnego powinna zostać przeznaczona na spłatę raty kredytu oraz odsetek. Powinno to nastąpić w przeciągu trzech lat od dokonania sprzedaży, przy czym czas liczony jest od zakończenia danego roku podatkowego. Tym samym wydatkami na cele mieszkaniowe, uprawniającymi do zwolnienia z podatku dochodowego, nie są koszty poniesione na rzecz spłaty zadłużenia przed określonym powyżej okresem, ani też po jego zakończeniu.