Każdy z nas posiada miejsce zameldowania, gdyż jest to obowiązek każdego, kto mieszka na terytorium Polski. Choć ostatnie zmiany doprowadziły do usunięcia adresu z dowodu osobistego, nie jest to jednoznaczne z uchyleniem obowiązku meldunkowego. Pamiętajmy, że każdy z nas może zamieszkiwać w różnych miejscach, jednak tylko jeden adres powinien znajdować się w naszej dokumentacji. W związku z tym wiele osób zadaje sobie pytanie, czym dokładnie jest obowiązek meldunkowy. Wbrew pozorom odpowiedź jest naprawdę prosta.

Obowiązek meldunkowy - czym różni się adres zameldowania i zamieszkania?

Wiele osób uważa, że obowiązek meldunkowy związany jest z miejscem zamieszkania. Wbrew pozorom to twierdzenie jest błędne, gdyż pomiędzy zameldowaniem a zamieszkaniem należy wyróżnić kilka podstawowych różnic. Zameldowanie to pojęcie związane z prawem administracyjnym i służy głównie do celów ewidencyjnych, dzięki czemu mamy możliwość dopełnienia różnych formalności. Z kolei miejsce zamieszkania dotyczy prawa cywilnego i określa adres, pod którym stale przebywamy. To pojęcie najczęściej związane jest z interesami majątkowymi czy też osobowymi.

Oczywiście obowiązek meldunkowy jest niepodważalny, jednak nie należy zapominać o tym, że miejsce zamieszkania oraz zameldowania może się od siebie różnić i nie powinniśmy mieć z tym żadnych problemów administracyjnych.

Obowiązek meldunkowy – czym jest i kogo obowiązuje?

Czy muszę być gdzieś zameldowany? Obowiązek meldunkowy w praktyce

Przepisy prawa w Polsce jednoznacznie mówią, że każdy z nas powinien posiadać miejsce zameldowania. Każda z osób przebywających w kraju ma 30 dni na zgłoszenie tego faktu w urzędzie gminy. Obowiązek meldunkowy to przede wszystkim formalność, jednak jesteśmy zobligowani do jej dokonania. W ramach tych przepisów mamy możliwość zameldowania na pobyt czasowy bądź stały, wymeldowania z tego pobytu czy też zgłoszenia wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż pół roku.

Obowiązek meldunkowy wymaga zgłoszenia powyższych informacji osobiście w urzędzie gminy lub za pośrednictwem platformy ePuap. Pamiętajmy, że przepisy meldunkowe obejmują również cudzoziemców, a w przypadku niedopełnienia przez nich niezbędnych formalności z pewnością dojdzie do wystawienia mandatu.