We współczesnych czasach dla wielu młodych ludzi jedyną szansą na własne mieszkanie okazuje się być kredyt hipoteczny. Jedną z ważniejszych kwestii z nim związanych, jest jego odpowiednie zabezpieczenie, co stanowi korzyść zarówno dla samego banku, jak i dla kredytobiorcy. Warto zatem bliżej przyjrzeć się tej kwestii.

Czym jest zabezpieczenie kredytu?

Zacznijmy od tego, co dokładnie należy rozumieć poprzez zabezpieczenie kredytu. Jest to narzędzie zapewniające bankowi możliwość skutecznej windykacji należności od podmiotu, któremu udzielił on kredytu. W przypadku kredytu hipotecznego zabezpieczeniem takim będzie ustanowienie hipoteki bazującej na nieruchomości. Zabezpieczenie kredytu redukuje indywidualne ryzyko kredytowe, czyli związane z brakiem spłaty pojedynczej raty. Warto dodać, że takie zabezpieczenie może obniżyć całkowity koszt kredytu, jako że bank ponosi wówczas mniejsze ryzyko.

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Formy zabezpieczenia kredytu hipotecznego

W praktyce można spotkać wiele odmian zabezpieczenia kredytu, a dobór tego najwłaściwszego determinowany jest szeroką grupą kryteriów związanych z całym procesem kredytowania, a także z możliwościami samego kredytobiorcy. W przypadku kredytu hipotecznego praktykowane jest w większości przypadków zabezpieczenie w postaci hipoteki. Dopuszcza się zabezpieczenie hipoteką należącą do osoby niepowiązanej z kredytobiorcą, o ile wyrazi ona zgodę na taką czynność. Niektórzy kredytodawcy oferują rozwiązanie, jakim jest zabezpieczenie kredytu gospodarstwem rolnym lub działką.

Należy pamiętać, że w każdym przypadku hipoteka stanowi rozwiązanie obciążające nieruchomość, przy czym konieczne jest w jej przypadku sporządzenie stosownego aktu notarialnego. Nieruchomość w oczach banku stanowi trwałe zabezpieczenie kredytu, zwiększające szansę na regulowanie przez kredytobiorcę swoich zobowiązań. Nie oznacza to jednak, że bank nie będzie wymagał od klienta innego, dodatkowego zabezpieczenia kredytu.

Ponadto, w przypadku kredytów hipotecznych, wiele banków stosuje rozwiązanie, jakim jest przejściowe zabezpieczenie. Wynika ono z faktu, że docelowe zabezpieczenie, czyli hipoteka oparta na nieruchomości, musi najpierw zostać wpisana na rzecz banku kredytującego do księgi wieczystej nieruchomości, a proces ten zajmuje z reguły trochę czasu. Dlatego niektóre banki wymagają od klientów tzw. zabezpieczenia tymczasowego, którym może być na przykład ubezpieczenie pomostowe, opłacane przez kredytobiorcę do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej.