Istnieje wiele mitów i niedomówień dotyczących darowizny i związanych z nią praw oraz obowiązków. Czy darowizna generuje jakieś koszty? Czy trzeba płacić podatek od darowizny? Od czego zależy wysokość opłat związanych z przekazaniem nieruchomości? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Czym jest umowa darowizny nieruchomości?

Przekazanie nieruchomości z równoczesnym zrzeczeniem się prawa do zapłaty to darowizna. Umowę darowizny mogą podpisać ze sobą dowolne osoby fizyczne. Niestety, darowizna nie jest całkowicie bezkosztowa. Podstawowy koszt stanowi taksa notarialna. Jej wysokość jest określana przez przepisy prawa, przy czym zależy ona od wartości nieruchomości przekazanej w ramach darowizny. Drugi koszt związany z darowizną to podatek od wartości nieruchomości. Opłata ta również jet uzależniona od wartości danej nieruchomości, jednak jej wysokość determinuje również stopień pokrewieństwa osób zawierających umowę.

Darowizna a zwolnienie z podatku

Wiele błędnych przekonań na temat darowizny dotyczy zwolnienia z podatku, a mianowicie tego, kogo ono dotyczy i w jakich sytuacjach. Całkowite zwolnienie jest możliwe w zasadzie bez względu na stopień pokrewieństwa obu stron, w praktyce natomiast w przypadku nieruchomości zdarza się bardzo rzadko. Rzecz w tym, iż nabywca nieruchomości w ramach darowizny nie musi odprowadzać od niej podatku tylko wtedy, kiedy jej wartość nie przekracza określonej kwoty wolnej od podatku. Kwota ta jest najwyższa dla osób z pierwej linii pokrewieństwa i wynosi 9637 zł. Niemniej jednak w niewielu przypadkach nieruchomość kosztuje tak niewiele. Jeżeli chodzi o drugą linię pokrewieństwa, kwota wolna od podatku to już zaledwie 7276 zł, natomiast dla osób niespokrewnionych jej wysokość to 4902 zł.

W kwestii kosztów związanych z darowizną zasada jest prosta – im wyższa wartość nieruchomości, tym wyższe również koszty. Reguła ta dotyczy zarówno podatku, jak i taksy notarialnej. Całkowite zwolnienie z podatku natomiast jest możliwe, ale tylko przy pozyskaniu nieruchomości o niewielkiej wartości. Należy jednak pamiętać, że nawet wtedy trzeba zgłosić fakt nabycia nieruchomości w odpowiednim urzędzie skarbowym.

O czym należy pamiętać przy umowie darowizny?