Kwestie prawne dotyczące napraw i remontów w wynajmowanych mieszkaniach budzą wiele wątpliwości. Kto ma płacić za naprawę uszkodzonego sprzętu, malowanie ściany czy naprawę uszkodzonej podłogi? Jakie są obowiązki najemcy, a jakie są obowiązki wynajmującego? Poniżej wyjaśniamy te kwestie. 

Za co odpowiada wynajmujący?

Wynajmujący ma obowiązek zapewnić najemcy lokal ze sprawnymi instalacjami. Innymi słowy, jest odpowiedzialny za sprawne działanie instalacji grzewczej, wodnej, elektrycznej czy gazowej. Jeżeli dojdzie do awarii, wynajmujący powinien jak najszybciej zainterweniować, aby usunąć szkodę. Co więcej, po stronie wynajmującego znajduje się odpowiedzialność za sprawne działanie i naprawę awarii wyposażenia przestrzeni wspólnej budynku. 

Za co odpowiada najemca?

Podpisując umowę najmu, najemca zobowiązuje się do zachowania mieszkania i całego jego wyposażenia w stanie niepogorszonym. Oczywiście nie dotyczy to naturalnych konsekwencji eksploatacji lokalu. Tym samym naprawy sprzętu stanowiącego wyposażenie mieszkania to obowiązek najemcy. Wszelkie uszkodzenia urządzeń AGD i RTV czy mebli powinny być naprawione przez najemcę po wcześniejszym poinformowaniu wynajmującego o sytuacji.

Kto płaci za remont wynajmowanego mieszkania?

Często wystrój wynajmowanego mieszkania nie do końca odpowiada najemcy, lub też chciałby on po prostu wprowadzić swoje ulepszenia. Należy podkreślić, że nie ma on prawa tego zrobić bez wyraźnej zgody właściciela mieszkania. Jeżeli bez wiedzy i zgody wynajmującego wprowadzone zostaną ulepszenia, wynajmujący może zażądać ich usunięcia po zakończeniu okresu wynajmu.

Indywidualne ustalenia

Powyższe zobowiązania określone są w ustawie o ochronie praw lokatorów. Niemniej jednak poszczególne umowy najmu mogą zawierać inne zapisy. Kwestia obowiązkowych napraw i odpowiedzialności remonty mogą wyglądać inaczej, jeśli najemca i wynajmujący tak ustalą. Jeśli na przykład wynajmujący mieszka daleko i miałby problem z wykonywaniem remontów, może zrzucić ten obowiązek na najemcę, o ile ten ostatni się na to zgodzi.