Jeżeli uda się spełnić pewne określone warunki, istnieje możliwość otrzymania mieszkania komunalnego w Warszawie. Jest to nieruchomość, którą gmina przyznaje osobom o szczególnych potrzebach. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać tego typu mieszkanie komunalne w Warszawie?

Podstawowe wymagania

Aby skutecznie ubiegać się o przyznanie mieszkania komunalnego w Warszawie, trzeba spełnić kilka podstawowych warunków. Pierwszym z nich jest brak miejsca zamieszkania lub też przebywanie w skrajnie trudnych warunkach. Co oznaczają trudne warunki? Wedle przepisów mówimy o trudnych warunkach, gdy na jedną osobę w gospodarstwie domowym przypada nie więcej niż 6m2 powierzchni pokoi. Ponadto, zamieszkiwane pomieszczenia mogą zostać uznane za nienadające się do mieszkania ze względu na ich fatalny stan techniczny.

Drugim podstawowym warunkiem otrzymania mieszkania komunalnego jest spełnienie kryterium dochodowego. Określa się tak zwane minimum dochodowe, którego nie może przekroczyć dochód uśredniony z ostatnich 6 miesięcy na jednego członka gospodarstwa dochodowego. W przypadku rodzin wieloosobowych jako minimum dochodowe uznaje się 160% najniższej emerytury. Jeżeli mowa o osobie samotnie wychowującej dziecko lub o gospodarstwie jednoosobowym kryterium dochodowe to 220% najniższej emerytury.

Kiedy podstawowe kryteria nie obowiązują?

W niektórych przypadkach wymienione powyżej wymagania nie obowiązują. Przykładowo, kryterium warunków mieszkaniowych ani też kryterium dochodowe nie są brane pod uwagę, jeżeli mowa o osobach zamieszkujących budynek przeznaczony do rozbiórki. Ponadto, mieszkanie komunalne w Warszawie bez konieczności spełniania powyższych warunków otrzymają repatrianci, którym Państwo obiecało zapewnić lokum. W niektórych przypadkach, jeśli właściciel nieruchomości wypowiedział lokatorom umowę najmu, nie zapewniając mieszkania zastępczego, osobom tym przysługuje mieszkanie komunalne. Co więcej, jeśli osoba wykaże swoją trudną sytuację rodzinną, społeczną bądź zdrowotną, nie ma obowiązku wykazywania trudnych warunków mieszkaniowych. W tej sytuacji wymagane jest jednak spełnienie kryterium dochodowego.

Jak dostać mieszkanie komunalne w Warszawie?