Zakup mieszkania to ogromny wydatek, nie tylko ze względu na wysoką wartość samej nieruchomości, ale również na podatki, które należy opłacić. Główne koszty dodatkowe związane z zakupem mieszkania to przede wszystkim VAT i podatek od czynności cywilnoprawnych. Z cieńszym portfelem zostaniemy również po wyjściu od notariusza.

Zakup mieszkania na rynku wtórnym, a podatek VAT

Każdy kupujący mieszkanie jest zobowiązany do opłacenia podatku VAT. Nie każdy jednak opłaca podatek w takiej samej wysokości. Rzecz w tym, iż na uprzywilejowanej pozycji są nabywcy, którzy kupują mieszkanie o powierzchni do 150 metrów. Spoczywa na nich obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 8% wartości mieszkania. Jednakże, jeśli nieruchomość jest większa, wysokość podatku VAT wzrasta do 23%. Warto zauważyć, że co prawda to kupujący pokrywa te koszty, jednak formalnie odprowadzeniem pieniędzy do urzędu zajmuje się sprzedający. Wygląda to w ten sposób, iż kwota podatku jest po prostu wliczana do ceny mieszkania.

Jaki podatek od kupna mieszkania na rynku wtórnym?

Podatek PCC

Kolejnym kosztem, jaki ponosi osoba kupująca mieszkanie, jest podatek od czynności cywilnoprawnych, w skrócie podatek PCC. Jest to podatek opłacany głównie w przypadku transakcji dokonywanych przez osoby prywatne, choć to nie jedyne okoliczności, w których pojawia się obowiązek zapłaty. Wysokość podatku PCC od zakupu mieszkania na rynku wtórnym wynosi 2%. Całość tego podatku pokrywa kupujący, uiszczając go notariuszowi. To właśnie notariusz zajmuje się odprowadzeniem należnej kwoty do urzędu skarbowego. Ze względu na powyższe, funkcjonuje błędne przekonanie, iż podatek PCC odliczany jest od wynagrodzenia notariusza. Nic bardziej mylnego, taksa notarialna to zupełnie inny wydatek, którego wysokość obliczana jest niezależnie od podatku PCC. Niestety, również w przypadku taksy trzeba się liczyć z odczuwalnym wydatkiem. Jej wysokość bywa bardzo różnorodna i waha się w granicach od 100 zł do nawet ponad 1 mln zł. Wszystko zależy od wartości nieruchomości, a im jest ona cenniejsza, tym wyższa stawka, za którą pracuje notariusz.