Wynajem mieszkania wydaje się stosunkowo bezpiecznym źródłem dochodu. Niemniej jednak czasami zdarzają się komplikacje, które uniemożliwiają czerpanie stałego dochodu wynajmu. Jest tak choćby wtedy, gdy najemca przestaje płacić za mieszkanie. Istnieją również inne przyczyny, przez które wynajmujący chciałby jak najszybciej rozwiązać umowę najmu. Jednak czy może to zrobić? Okazuje się, że jest to dozwolone tylko w jasno określonych przypadkach. Przede wszystkim chodzi o sytuacje, w których najemca nie dopełnia warunków umowy.

Złamanie warunków umowy

Wynajmujący może rozwiązać umowę w przypadku złamania przez najemcę któregoś z jej warunków. Chodzi tutaj o konkretne zapiski w umowie, które warto w niej zawrzeć, aby zabezpieczyć się na przyszłość.

Przede wszystkim, istnieje możliwość wypowiedzenia umowy najmu, jeśli najemca konsekwentnie unika płacenia za wynajem. Niemniej prawo wypowiedzenia umowy przysługuje wynajmującemu dopiero wtedy, gdy najemca nie opłaci należności za kolejne trzy okresy rozliczeniowe. Ponadto, konieczne jest wyznaczenie ostatecznego terminu spłaty w terminie przypadającym po upływie co najmniej miesiąca.

Czy można wypowiedzieć umowę najmu?

Kiedy jeszcze można wypowiedzieć umowę najmu?

Zdarza się, że najemcy łamią również inne warunki umowy. Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę, jeśli bez jego zgody najemca podnajmuje lokal lub też nieodpłatnie zamieszkują go osoby nieuwzględnione w umowie, o ile nie są to członkowie najbliższej rodziny. Najemca może również być uciążliwym lokatorem, na którego regularnie skarżą się sąsiedzi. Może on również niszczyć zawartość mieszkania do czego zalicza się także bierność wobec konieczności wykonania niezbędnych konserwacji. W obu tych sytuacjach można wypowiedzieć umowę wynajmu.

Najemca musi opuścić lokal na życzenie wynajmującego również wtedy, kiedy mieszkanie nie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Chodzi tutaj o sytuacje, w których lokal używany jest do innych celów niż określone w umowie, czyli na przykład do prowadzenia działalności gospodarczej.

Istotną kwestią jest to, że w każdym z powyższych przypadków wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę dopiero po dostarczeniu najemcy pisemnego upomnienia, które okazuje się nieskuteczne.