Nabywając mieszkanie, które jest przedmiotem prawa własności, kupuje się jednocześnie udział w częściach wspólnych całego obiektu. Od czego zależy ułamkowy udział w częściach wspólnych i co warto o nich wiedzieć przed zakupem mieszkania?

Zakup nieruchomości z częściami wspólnymi

Części wspólne nieruchomości stanowią współwłasność wszystkich właścicieli lokali, które wyodrębniono w ramach jednej nieruchomości. Części te obejmują wszystkie fragmenty obiektu, które nie pozostają wyłącznie do użytku właściciela. Są to między innymi winda, pralnia, wózkownia, brama, ogrodzenie, elewacja budynku czy balkony.

Każdy z właścicieli mieszkania w jednym budynku może mieć inną wartość udziału w częściach wspólnych. Wysokość określa się przy wyodrębnianiu lokalu, ponieważ zależy przede wszystkim od wielkości mieszkania i powierzchni pomieszczeń do niego przynależnych.

Prawo własnościowe lokalu

Zgodnie z prawem związanym z własnością lokalu, właściciel nie ani może sprzedać swojego udziału w częściach wspólnych innym osobom, ani samodzielnie nim dysponować (bez wiedzy i zgody pozostałych właścicieli).

Czym są części wspólne nieruchomości?

Obowiązek właścicieli

Części wspólne są zarządzane zgodnie ze wspólnymi ustaleniami wszystkich właścicieli mieszkań w ramach jednej nieruchomości. Wspólnie odpowiadają za utrzymanie części, dbając o ich stan techniczno-użytkowy. Ponadto każdy z właścicieli ma obowiązek utrzymać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać domowego ładu i przekazywać swój wkład finansowy w utrzymanie części wspólnych. Powinny one być użytkowane ze szczególną dbałością, mając na uwadze wspólne dobro wszystkich właścicieli lokali.

Przed zakupem mieszkania

Kupując nieruchomość, do której przynależą części wspólne, warto zwrócić uwagę na ich stan techniczny. Koszt utrzymania tych części zależy od standardu nieruchomości. Większych nakładów finansowych będzie wymagać ochrona obiektu i regularne sprzątanie przez pracowników firm zewnętrznych, jak również zaplanowane prace konserwatorskie czy remontowe. Jeśli sytuacja tego wymaga, właściciele mogą powołać uchwałę, która zwiększa wartość obciążenia dla danego lokalu mieszkalnego.