Skorzystanie z użyczenia nieruchomości to sposób na zupełnie darmowe użytkowanie mieszkania lub innego lokalu. Jest to bardzo ciekawa alternatywa dla wynajmu mieszkania lub nieruchomości pod prowadzenie działalności gospodarczej. Na czym polega użyczenie i z jakimi warunkami się wiąże?

Na czym polega użyczenie nieruchomości?

Jako użyczenie nieruchomości określa się układ, w którym właściciel udostępnia lokal bez pobierania jakiejkolwiek opłaty, natomiast użytkownik zobowiązuje się o niego dbać. Bardzo ważnym warunkiem jest brak opłat. Zgodnie z prawem właściciel nie może nakładać na użytkownika absolutnie żadnych kosztów. Ten natomiast ma obowiązek troszczyć się o powierzoną nieruchomość. Powinien utrzymywać ją w stanie, w jakim ją przejął. Najemca zobowiązany jest reagować na wszelkie awarie i uszkodzenia.

Określone wymagania dotyczą również właściciela nieruchomości. Jak wspomniano, nie ma on prawa pobierać opłat. Brak opłaty za korzystanie z nieruchomości stanowi bowiem główną różnicę między użyczeniem, a dzierżawą czy klasycznym wynajmem. Ponadto, podpisując umowę użyczenia nieruchomości, właściciel zobowiązuje się nie zakłócać użytkownikowi korzystania z lokalu. Tym samym nie może on w żaden sposób korzystać z nieruchomości bez zgody użytkownika. Nie ma także prawa wymieniać zamków czy też dokonywać zmian w wyposażeniu czy wystroju pomieszczeń.

Kiedy warto skorzystać z użyczenia nieruchomości

Bardzo często użyczenie nieruchomości dotyczy umowy pomiędzy przyjaciółmi, znajomymi czy członkami rodziny. Właściciele o wiele chętniej udostępniają swoją nieruchomość osobom, które znają, przez co im ufają. Niemniej jednak istnieje oczywiście możliwość zawarcia umowy pomiędzy zupełnie nieznajomymi ludźmi. Warto zauważyć, że nie ma konieczności podpisywania umowy. Całkowicie wiążącą jest również umowa ustna.

Niewątpliwie, z perspektywy użytkownika skorzystanie z użyczenia ma sens zawsze wtedy, gdy nieruchomość jest atrakcyjna, danej osobie brakuje środków finansowych na zakup lub wynajem lokum oraz posiada ona umiejętności i chęci, aby samodzielnie zadbać o lokal. Jeżeli chodzi o właściciela, powinien on skorzystać z użyczenia, jeśli nie ma czasu, ochoty lub potrzeby zarządzać nieruchomością. Na tę formę udostępnienia lokalu decydują się właściciele, dla których nieruchomość stanowi długoterminową lokatę środków, a nie stałe źródło dochodu.

Czym jest i na czym polega użyczenie nieruchomości?