Notariusz to bardzo ważna osoba, która odpowiada za nadawanie formy prawnej czynnościom i dokumentom. Notariusz ponadto samodzielnie przygotowuje liczne dokumenty, dzięki którym otrzymują one status oficjalnych. Czym natomiast jest taksa notarialna i ile w ogóle wynosi?

Taksa notarialna jako opłata za usługę

Mianem taksy notarialnej określa się opłatę uiszczoną notariuszowi za świadczoną przez niego usługę. Należy jednak zaznaczyć, że notariusz nie jest zwyczajnym usługodawcą, pracującym na takich samych zasadach, jak zwykli przedsiębiorcy. Obowiązują przepisy, które nakładają na niego odpowiedni cennik. Oznacza to, że istnieją pewne kwoty maksymalne, których nie mogą przekraczać taksy notarialne. Progi te są zależne do wartości przedmiotu czynności notarialnej.

Taksa notarialna - czym jest i ile wynosi?

Jeżeli wartość przedmiotu nie przekracza 3000 zł, wysokość taksy nie może wynieść więcej niż 100 zł. W przedziale 3000 - 10 000 zł jest to również 100 zł, jednak dolicza się również 3% nadwyżki powyżej 3000 zł. Następnie, im wyższa wartość przedmiotu, tym wyższa kwota podstawowa i mniejszy procent wartości przedmiotu, na podstawie których określa się wysokość taksy. Najwyższy próg wynosi 2 000 000 zł. Jeśli wartość przedmiotu czynności notarialnej jest wyższa od tej kwoty, maksymalna wysokość taksy notarialnej może wynosić 6770 zł plus 0,25% nadwyżki ponad 2 000 000.

Obniżka taksy notarialnej

Taksa notarialna to jedna z opłat, którą trzeba doliczyć do całkowitej ceny kupowanego mieszkania. Jednak kupując nowe mieszkania w Bydgoszczy czy każdym innym mieście, nabywcy płacą co najwyżej połowę maksymalnej stawki. Wynika to wprost z przepisów prawa, które zabraniają notariuszowi zażądanie wyższej stawki niż połowa maksymalnej. Obniżka taka dotyczy również innych czynności notarialnych związanych z nieruchomościami. Mowa tutaj na przykład o przeniesieniu własności lub ustanowieniu użytkowania wieczystego, a także zbyciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Lista przypadków, w których taksa notarialna obniżona jest o połowę, jest jednak o wiele dłuższa.