Wbrew pozorom, wcale nie trzeba być w pobliżu, aby sprzedać nieruchomość. Obecnie nawet praca poza granicami kraju nie jest przeszkodą dla zawarcia korzystnej transakcji. Wystarczy nawiązać współpracę z pełnomocnikiem, który załatwi na miejscu wszystkie formalności. Podpowiadamy, jak wygląda proces sprzedaży mieszkania, podczas przebywania zagranicą.

Pełnomocnikiem może zostać w zasadzie każdy. Istnieje możliwość mianowania nim członka rodziny lub przyjaciela. Jednak nieco bezpieczniejszym rozwiązaniem może się okazać powierzenie opieki nad sprzedażą ekspertowi, w postaci prawnika lub też zawodowego pośrednika nieruchomości.

Rodzaj i forma pełnomocnictwa

Należy pamiętać, że polskie prawodawstwo określa różne rodzaje pełnomocnictwa: ogólne, rodzajowe, szczegółowe. Które z nich znajduje zastosowanie w przypadku sprzedaży nieruchomości? Ażeby pełnomocnik zyskał odpowiednie prawa, potrzebne mu będzie pełnomocnictwo szczególne. Pozostałe rodzaje pełnomocnictwa dają zbyt małe prawa, ograniczające się do zarządzania nieruchomością bez możliwości jej sprzedaży. Pełnomocnik musi otrzymać upoważnienie w formie oświadczenia woli właściciela lokalu. Warto podkreślić, że aby pełnomocnictwo posiadło moc prawną, niezbędne jest jego notarialne potwierdzenie. Nie ma możliwości skutecznego nadania mocy prawnej temu dokumentowi. Ponadto, bezwarunkowym warunkiem przyznania pełnomocnictwa jest również udzielenie go na piśmie. Wynika to z przepisów dotyczących pełnomocnictwa szczególnego.

Sprzedaż nieruchomości a praca zagranicą

Uprawnienia pełnomocnika

O konkretnych możliwościach pełnomocnika decydują zapisy zawarte w dokumencie pełnomocnictwa. Dlatego też należy się upewnić, że uwzględniono wszystkie niezbędne ustalenia. Podstawową kwestią jest ustalenie najmniejszej możliwej kwoty, za jaką pełnomocnik ma prawo sprzedać nieruchomość. Zalecamy również, aby szczegółowo określić, jakiego typu lokalu dotyczy dane pełnomocnictwo. Ponadto, niezbędne jest także zamieszczenie w dokumencie pozwolenia na reprezentowanie sprzedawcy przez pełnomocnika w kontaktach z osobami prawnymi oraz fizycznymi, a także we wszelkich urzędach.

Ustanowienie pełnomocnictwa zagranicą

Praca poza granicami kraju często uniemożliwia przyjazd do Polski nawet na kilka dni w celu sporządzenia pełnomocnictwa. Nie jest to jednak szczególnym problemem, gdyż dokument może zostać przygotowany również w innym kraju. Niemniej jednak, decydując się na takie rozwiązanie, trzeba pamiętać o kilku niezwykle istotnych kwestiach, mających wpływ na ważność pełnomocnictwa. Podstawową sprawą jest zróżnicowanie przepisów prawnych w Polsce i w innych krajach. Ażeby mieć pewność, że dokument został przygotowany zgodnie z polskimi przepisami, należy skonsultować jego treść z notariuszem z Polski. Ponadto, nie obejdzie się również bez klauzuli Apostille, którą należy zawrzeć w dokumencie. Jest to międzynarodowe rozwiązanie poświadczające, iż dokument sporządzony w danym kraju posiada moc prawną również poza jego granicami. Oczywiście pełnomocnictwo sporządzane zagranicą, w obcym języku, musi zostać przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie takie należy zlecić profesjonalnemu tłumaczowi przysięgłemu.