Kupując nieruchomość na rynku wtórnym, zawsze jesteśmy narażeni na to, że będzie ona w jakiś sposób obciążona. Niekoniecznie chodzi tutaj o bezpośrednie obciążenie finansowe. Może się okazać, że nieruchomość ma współwłaścicieli, bądź też ktoś jest zameldowany w naszym mieszkaniu. Dlatego też przed sfinalizowaniem transakcji należy sprawdzić stan prawny nieruchomości. W tym celu trzeba przede wszystkim zobaczyć wpis w księdze wieczystej.

Czym jest księga wieczysta?

Księga wieczysta jest dokumentem, pełniącym niejako funkcję dowodu tożsamości nieruchomości. Określa ona wszystkie najważniejsze kwestie prawne związane z nieruchomością. Standardowo księga ma 4 działy:

  1. Oznaczenie nieruchomości
  2. Własność
  3. Prawa, roszczenia i ograniczenia
  4. Hipoteka

Pierwszy dział odnosi się do oznaczenia nieruchomości, ale także tutaj zamieszcza się wpisy dotyczące własności. Drugi dział dotyczy tego, kto był i kto jest właścicielem nieruchomości. Trzeci dział zawiera między innymi wpisy dotyczące wszelkich ograniczeń w prawach do rozporządzania nieruchomością. Czwarty zaś zawiera wpisy dotyczące hipotek zawartych na daną nieruchomość.

Stan prawny nieruchomości - na czym polega i jak sprawdzić?

Na co zwracać uwagę sprawdzając stan prawny nieruchomości?

Sprawdzając, jaki jest aktualny stan prawny nieruchomości, należy zwrócić szczególną uwagę na drugi i trzeci dział księgi wieczystej. Z wpisu w dziale drugim dowiesz się, czy nieruchomość ma jakichkolwiek współwłaścicieli. Jeśli tak jest, możesz mieć przez to w przyszłości problemy, w postaci dochodzenia przez współwłaściciela praw do nieruchomości. Z działu trzeciego można się natomiast dowiedzieć, czy istnieją jakiekolwiek prawa lub roszczenia wobec nieruchomości. Problematyczne zapisy obecne w tym dziale dotyczą przeważnie prawa dożywocia, służebności przesyłu lub służebności drogi koniecznej.

Przed przypieczętowaniem transakcji należy zawsze poprosić obecnego właściciela nieruchomości o udostępnienie numeru księgi wieczystej. Uczciwy właściciel, który nie ma nic do ukrycia, z pewnością się na to zgodzi. W praktyce wielu właścicieli z własnej inicjatywy udostępnia numer księgi.