Prowadzenie wspólnoty mieszkaniowej nie należy do najłatwiejszych zadań. Jedną z najbardziej problematycznych sytuacji jest ta, w której lokator lub kilku lokatorów nie dokonuje regularnych wpłat na poczet czynszu. Dodatkowo zawsze zachodzi ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji inwestycyjnej przez zarząd wspólnoty. Dlatego warto się zastanowić, kto odpowiada za długi wspólnoty mieszkaniowej - jej zarząd, lokatorzy czy może solidarnie obie strony?

Dług wspólnoty - kwestia sporna

Kwestia związana z odpowiedzialnością z tytułu długów wspólnoty mieszkaniowej budzi wiele kontrowersji. Problem ten można bowiem rozpatrywać zarówno z perspektywy wierzycieli, jak i perspektywy dłużników, jak i tych wywiązujących się ze swoich zobowiązań lokatorów, których spokój zostaje naruszony z powodu postepowania innych mieszkańców. Nie zmienia to jednak faktu, że ich zaległości wymagają uregulowania.

Zgodnie z obowiązującą literą prawa, a dokładnie w myśl przepisów Ustawy o własności lokali, za zadłużenie wspólnoty, właściciele lokali odpowiadają proporcjonalnie do swojego udziału w nieruchomości wspólnej. Oczywiście z perspektywy mieszkańców, jest to krzywdzące rozwiązanie, szczególnie wobec tych posiadających większy metraż - oznacza on bowiem automatycznie większą kwotę należnego zobowiązania. Może to z oczywistych względów wywołać otwarty sprzeciw mieszkańców, jak i również wiele utrudnień w całym procesie egzekucyjnym.

Odpowiedzialność za długi wspólnoty mieszkaniowej

Dług wspólnoty a pozew dla lokatorów

Jeżeli wierzyciel będzie próbował wyegzekwować spłatę zadłużenia wspólnoty na drodze sądowej, może uczynić to na dwa sposoby. Pierwszą możliwością jest skierowanie do sądu wniosku, w którym jako pozwany figuruje konkretny właściciel lokalu. Drugą opcję - jeżeli dług dotyczy wspólnoty - stanowi skierowanie pisma przeciwko jej członkom. Zatem tytuł egzekucyjny względem wspólnoty nie jest jednoznaczny z roszczeniem wobec mieszkańców. To, którą drogę obierze wierzyciel, zależy od indywidualnego charakteru całej sprawy. Ważne jest jednak, aby wybrać rozwiązanie adekwatne do sytuacji, co nie zawsze jest łatwym zadaniem. Dlatego w niektórych przypadkach warto zasięgnąć fachowej porady.