Niezależnie czy chodzi o mieszkania od dewelopera czy apartamentowce w centrum miasta, zarządca nieruchomości ma obowiązek jej odśnieżania. Zima jest szczególną porą roku i wymaga odpowiedniej organizacji, ukierunkowanej na zapewnienie należytego porządku związanego z opadami śniegu i mrozem, a co za tym idzie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Odśnieżanie nieruchomości

Na każdym właścicielu bądź zarządcy nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania na niej należytego porządku. Jest on egzekwowany szczególnie zimą, gdy występują obfite opady śniegu. Wymóg ten wynika z przepisów prawa, a dokładnie z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szczególny nacisk kładzie się w niej na usuwanie śniegu oraz błota powstającego wskutek jego opadów, zalegających zarówno na terenie osiedla, jak i w jego najbliższym otoczeniu.

Mieszkańcy powinni mieć więc zapewniony odśnieżony chodnik, drogi dojazdowe, a także osiedlowy parking. Niedopuszczalne jest również pozostawianie sopli, nawisów z lodu, a także zaśnieżonych dachów. Niedopełnienie spoczywających na zarządcy obowiązków wiąże się z określonymi konsekwencjami, zwłaszcza wtedy, jeżeli wskutek zaniedbania dojdzie do wypadku.

Obowiązki zarządcy nieruchomości zimą

Niezbędne oprzyrządowanie

Utrzymanie należytego porządku na terenie nieruchomości siłą rzeczy oznacza dla zarządcy nieruchomości dodatkowe obciążenia. Tyczy się to zarówno właścicieli prywatnych posesji, jak i podmiotów nadzorujących osiedla mieszkaniowe. Nabycie mieszkania od dewelopera w Lublinie lub innej miejscowości wiąże się z tym, że to na nim spoczywa obowiązek zapewnienia porą zimową odpowiedniego sprzętu porządkowego. W przypadku odśnieżania dróg i parkingów, konieczne są specjalne koparki służące do odgarniania warstw śnieżnych. Na mniejszych powierzchniach można zastosować mikro koparki, które mogą być dodatkowo wyposażone w specjalne łyżki umożliwiające przeniesienie śniegu w miejsce, w którym nie będzie on utrudniał przemieszczania się, ani zagrażał bezpieczeństwu.

W przypadku odśnieżania dachów oraz usuwania lodu, dobrze sprawdzą się podnośniki teleskopowe, zapewniające dostęp nawet do dużych wysokości. Ponadto zarządca powinien być również zaopatrzony w środki pomagające rozpuszczać śnieg i grube warstwy lodu, przy czym mowa tu wyłącznie o środkach dopuszczonych do użytku na mocy rozporządzenia w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych, ulicach i placach.